Bogatstvo je u narodnom srcu, oslušni ga

Daisy

„Jednoga dana, jedan bogataš dade korpu punu smeća jednom siromahu. Siromah mu se nasmeje i ode s korpom.
Isprazni je, očisti i zatim napuni predivnim cvećem.
Vrati se bogatašu, dade mu korpu, bogataš se začudi i reče: zašto mi daješ tu korpu napunjenu predivnim svećem, kad sam ja tebi dao smeće?
A siromah mu odgovori: Svako daje ono što ima u srcu!!!.“