Priča o tri sina

Tri žene se sretnu kod izvora gde su došle po vodu. Zapričaju se o svojim sinovima. “Trebalo bi da čujete moga sina! Kako samo prekrasno peva, kao slavuj” reče jedna.

Druga žena se hvali:  “A da samo vidite moga sina, kako je visok i snažan! Kad baci kamen uvis on skoro dotakne oblake.”

Treća žena samo ćuti.

Na to je druge dve počnu provocirati: “A tvoj sin?”

“Neznam šta da vam kažem. Moj sin je mlad, običan dečko kao i svi drugi.”

Žene se upute kući noseći teški teret na glavi. Treća žena je i dalje ćutaća osećajući  se neugodno pored dve žene. Sunce je sve žešće peklo, teret je bio sve teži. Odjednom žene ugledaju na ulazu u selo svoja tri sina.

“Počujte kako moj sin zanosno peva!” uskliknu  prva pokazujući na svog sina koji je sedeo na zidiću i zanosno pevao.

“Pogledajte mog sina” ushićeno će druga “kako visoko baca kamen. Divota!”

Treći sin potrča prema svojoj majci i uzede joj teret s glave.