Stipendije i mentorska podrška u srednjim školama u Srbiji namenjeni Romima

Bor, Beograd, 1. septembar

Poštovana/i,
Obaveštavamo Vas da je u okviru projekta „Tehnička podrška za inkluziju Roma“(TARI) u skladu sa IPA 2012 programom za socijalni razvoj i Programom “Stipendije i mentorska podrška u srednjim školama u Srbiji” namenjenom Romima, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), koju predstavlja Misija OEBS-a u Srbiji i uz tehničku podršku Fonda za obrazovanje Roma (FOR) objavilo Konkurs za dodelu stipendija učenicima romske nacionalnosti koji pohađaju trogodišnje i četvorogodišnje srednje školu školske 2014/15. godine.
Puna verzija teksta Konkursa je dostupna na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao i na sajtu Fonda za obrazovanje Roma, gde se mogu preuzeti svi obrasci potrebni za podnošenje prijave. Rok za prijave zainteresovanih učenika, koji ispunjavaju uslove predviđene Konkursom je 15. septembar, 2014. g.
Molimo Vas da informaciju o Konkursu prosledite insititucijama i organizacijama za koje smatrate da bi mogle da informišu potencijalne kandidate za stipendiju, kako bi se omogućilo što većem broju učenika da podnesu svoju prijavu na Konkurs.
Za dodatna pitanja u vezi sa Konkursom i načinom prijavljivanja, overe konkursnih obrazaca i dodele stipendija, možete kontaktirati Predstavništvo Fonda za obrazovanje Roma u Republici Srbiji elektronskom poštom na refserbia@romaeducationfund.org, ili telefonom na broj: 011/2401-911, lokal 254.

No Comments